Rozsah vzdělávací akce

Celkový rozsah kurzu Modul 1 + Modul 2 je 55 hodin zdravotnické problematiky.

Modul 1

Tato vzdělávací akce je akreditovaná MŠMT jako vzdělávací program zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hodinová dotace – Modul 1:

EL-teorie

teorie prezenčně

praxe

celkem

1. Zabezpečení místa nehody

0,5

0,34

0,33

1,17

2. Polohování postiženého

0,5

0,5

0,5

1,5

3. Kontrola životních funkcí

0,33

0,33

0,67

1,33

4. Zvládání krvácení

1

0,33

0,67

2

5. Postižený v bezvědomí

0,5

0,33

0,67

1,5

6. Dýchací potíže

0,83

0,5

0,5

1,83

7. Zástava oběhu

1,5

0,67

1,5

3,67

8. Srdeční příhoda

0,34

0,33

0,33

1

9. Úrazy

0,5

0,67

0,67

1,84

10. Tonutí

1

0,5

1

2,5

11. Náhlé neúrazové stavy

1

0,5

0,33

1,83

12. Cizí tělesa v ráně

0

0,25

0,5

0,75

13. Křečové stavy

0,5

0,25

0,33

1,08

14. Intoxikace

0,5

0,25

0

0,75

15. Tepelná a chemická poranění

1

0,25

0

1,25

16. Individuální konzultace

0

0

2

2

17. Test

1

0

0

1

Celkem

11

6

10

27

Modul 2

Tato vzdělávací akce je akreditovaná MŠMT jako vzdělávací program zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Hodinová dotace – Modul 2:

teorie

teorie prezenčně

praxe

celkem

1. Volání pomoci s důrazem na udání polohy
v neznámém místě

0,5

0,5

0,5

1,5

2. Vyproštění a transport postiženého

1

0,67

1

2,67

3. Kontrola životních funkcí

0,5

0,33

0,5

1,33

4. Krvácení a jeho řešení improvizovanými
prostředky

1

0,5

1,5

3

5. Úrazy

1,5

1

1,5

4

6. Bezvědomí

0,33

0,5

0,5

1,33

7. Neodkladná resuscitace

0,67

0,67

1,5

2,84

8. Tonutí

0,5

0,5

1

2

9. Vyčerpání, podchlazení

0,33

0,33

1

1,66

10. Intoxikace alkoholem a drogami

0,67

0,33

1

2

11. Křeče

0,5

0,33

0,5

1,33

12. Tepelná a chemická poranění

0,5

0,34

0,5

1,34

13. Individuální konzultace

-

-

2

2

14. Zkouška

-

-

1

1

Celkem

8

6

14

28

Pozn.: E-learning je doplněný dalšími kapitolami (nepovinné – volitelné studium)

Tato témata nejsou započítána do hodinové dotace kurzu. Jejich studium je na zvážení každého frekventanta dle potřeby, aprobace a zkušeností.