Partner projektu

Partner projektu působí jako odborný konzultant a zároveň je také garantem odborné úrovně zdravotnického obsahu vzdělávací akce. Partner působí jako poradce při zajištění zdravotnického materiálu pro realizaci ověřovacích kurzů. Pomáhá také při sestavení lektorského týmu – zajištění zdravotnických lektorů.

Vyjádření partnera Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje k motivaci pro vstup do projektu Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem:

První pomoc patří mezi oblasti vzdělávání, jež lze považovat za zásadní. Obzvláště ve školství je potřebná a nutná. Pouhá znalost teorie, která je navíc často předávána zcela nesystematicky, vykládána školiteli bez dostatečného náhledu a vzdělání či doprovázena různými mýty o první pomoci, které se bohužel stále ještě vyskytují nejen v učebnicích, ale i v programech mnohých školení a zejména pak v epizodách pseudoodborných televizních seriálů, pedagogům nezaručí, že budou umět v reálné situaci správně reagovat.

Víme, že vzdělávání v oblasti první pomoci je potřebné. Víme, že výuka první pomoci (ne první pomoc jako taková) je velmi diskutované téma nejen mezi odborníky, ale i mezi laiky. Sami ze zkušenosti víme, že kvalita nabízených vzdělávacích akcí je velmi rozdílná. V mnohých případech je „neaktuální a zastaralá“, ale co hůře, velmi často je obsah těchto vzdělávacích akcí přímo nebezpečný! Laik jen velmi těžko rozpozná kvalitu nabízené vzdělávací akce.

První pomoc může učit kdokoli. Bohužel. Teoretici v celé řadě případů předávají informace načtené z příruček a my se ptáme: „Jak to mohou učit, když si to v životě nezkusili?“ A pokud se jedná o pouhá fakta, která se k účastníkovi dostanou formou přednášky, bez možnosti vyzkoušet si alespoň základní praktické nácviky, pak se ptáme: „Jak to poté mohou předávat dál, popřípadě použít sebejistě v praxi?“

Po zkušenostech s praktickou výukou, s prožitkovou formou výuky (např. participace na výuce dětí formou zážitkové pedagogiky, soutěže dětí a jejich třídních učitelů v rámci projektu Helpík, vzdělávání prožitkovou formou uvnitř organizace) víme, že teorie upevněná praktickými nácviky je velmi účinná a efektivní.

Po seznámení se s projektem Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem jsme se rozhodli, právě i na základě dobrých zkušeností s prožitkovou formou výuky, tento projekt podpořit a napomoci tak zlepšení nízké úrovně vzdělávání v oblasti první pomoci. Tento projekt nabízí přípravu akreditované vzdělávací akce v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro učitele s účastí profesionálů. Je zde tedy záruka, že půjde o výuku první pomoci aktualizovanou dle nejnovějších poznatků a po odborné stránce zabezpečenou zdravotníky, pro které je právě první pomoc hlavní náplní jejich zaměstnání a profesního života.

Partnerství v projektu tohoto typu, který jde cestou spolupráce profesionálů v oblasti vzdělávání s profesionály z oblasti první pomoci, se nám jeví jako ideální řešení, jímž je možné zaplnit mezeru na „trhu vzdělávání v oblasti první pomoci“.

MUDr. Marek Slabý
Ředitel ZZS JčK