Ověřovací kurzy

Ověřovací kurzy – jaro 2012

Modul 1 (27 hodin)

Forma studia

11 hodin e-learningu + 2 prezenční jednodenní (= 8 hodinové) semináře – M1A a M1B ve dvou po sobě následujících měsících.

Kurzy M1 v jarní vlně

V jarní vlně bude realizováno celkem 5 kurzů Modulu 1, ve 4 různých lokalitách. Jednotlivé kurzy jsou nazvány podle místa konání (Hlavatce 1; Hlavatce 2; České Budějovice; Orlík; Vodňany). Každý kurz Modulu 1 je pro 20 účastníků.

Podmínky získání osvědčení

Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Úspěšným absolventem je účastník, který splní všechny dílčí testy e-learningu a absolvuje celý program seminářů M1A a M1B.

Modul 2 (28 hodin)

Forma studia

8 hodin e-learningu a pobytová akce v délce 2,5 dne (20 hodin).

Kurzy M2 v jarní vlně

Na jaře 2012 bude realizován jeden kurz M2 pro 16 účastníků ve vzdělávacím středisku Hlavatce okr. Tábor. Pro přihlášení na Modul 2 je nezbytné úspěšné absolvování Modulu 1 (v podzimní nebo jarní vlně kurzů M1).

Podmínky získání osvědčení

Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Úspěšným absolventem je účastník, který splní závěrečný test e-learningu a absolvuje celý program dvou a půl denní pobytové akce, který je zakončen ústním pohovorem se zdravotníky.

Konkrétní lokality a termíny a ověřovacích kurzů

Modul 1

Lokalita

Termín

Seminář

Hlavatce 1

Školicí středisko Hlavatce

http://www.ubytovani-hlavatce.cz/

Pozn. Seminář M1A tohoto kurzu se koná na SZŠ v Táboře

http://www.szs-tabor.cz/

7. 3. 2012

Pozor, změna místa konání!

M1A

29. 3. 2012

M1B

České Budějovice 1

Sportovní hala TJ Lokomotiva České Budějovice

http://lokocb.cz/?… 

6. 3. 2012

M1A

2. 4. 2012

M1B

České Budějovice 2

Sportovní hala TJ Lokomotiva České Budějovice

http://lokocb.cz/?… 

8. 3. 2012

M1A

16. 4. 2012

M1B

Hlavatce 2

Školicí středisko Hlavatce

http://www.ubytovani-hlavatce.cz/

12. 3. 2012

M1A

5. 4. 2012

M1B

Vodňany

Hotel Prajer

http://www.hotelprajer.cz 

9. 3. 2012

M1A

12. 4. 2012

M1B


Modul 2

Lokalita

Termín

Hlavatce

Školicí středisko Hlavatce

http://www.ubytovani-hlavatce.cz/

27. 4. – 29. 4. 2012

M2