O projektu

Základní informace:

Název projektu: Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitkem, CZ.1.07/1.3.06/03­.0005

Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.3.06 „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji“ Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschop­nost (OPVK)

Poskytovatel podpory (zprostředkující subjekt): Jihočeský kraj

Financování: 85% Evropský sociální fond; 15% státní rozpočet ČR

Příjemce podpory (realizátor): „Občanské sdružení ve škole i mimo ni“ http://mimoni.cz

Partner (bez příspěvku): Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje; http://www.zzsjck.cz/, zástupce partnera MUDr. Marek Slabý, ředitel

Doba realizace projektu: 16 měsíců (1. 3. 2011 – 30. 6. 2012)

Místo realizace projektu: Jihočeský kraj (sídlo OS – Hlavatce 2, okres Tábor)

Anotace projektu:

Cílem projektu je rozšíření nabídky dalšího vzdělávání o moderní metody výuky. Ve spolupráci pedagogů a zdravotníků je vytvářen programový obsah vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, která přiblíží problematiku první pomoci prožitkovou formou výuky – tedy formou řešení praktických úkolů v situacích blížících se situacím reálného života.

Staneme-li se v životě svědky úrazu, nehody, neštěstí, je mnohem důležitější umět se rozhodnout co dělat, než znát přesný způsob jak a kolikrát to dělat. Jde-li někomu v našem okolí o život, je důležité situaci správně vyhodnotit, rozlišit podstatné od nepodstatného a vhodně reagovat. Dokud podobnou situaci neprožijeme, těžko odhadneme, jak se budeme chovat, zda najdeme odvahu a nebudeme váhat, protože příliš času na rozhodnutí v takové situaci není.

Obsah programu pokrývá základní modelové situace, se kterými se mohou pedagogové při výkonu své profese setkat, ať už v učebně nebo v terénu. Vzdělávání je rozděleno do dvou modulů, účasti na bloku praktické výuky předchází zvládnutí teorie formou e-learningu. Zpětnou vazbu v e-learningu poskytuje kvalifikovaný tutor kurzu.

Modul 1 je určen všem pedagogickým pracovníkům, zahrnuje e-learning a dva prezenční jednodenní semináře. Rozšiřující Modul 2 pak nabízí rozšíření znalostí Modulu 1 s důrazem na dovednosti, potřebné pro učitele, kteří se svými žáky vykonávají rizikovější skupinu činností (učitelé TV, pedagogové doprovázející žáky na terénních cvičeních, sportovních kurzech a pobytových akcích, terénních exkurzích a zahraničních výměnách). Zahrnuje e-learning a dvou a půl denní pobytovou akci.

Teorie i praxe na prezenčních školeních je předkládána v podobě různorodých aktivit (tematické hry, tvořivé činnosti, workshopy, interaktivní činnosti, reflexe aj.), vytvořených ve spolupráci profesionálů pedagogů a zdravotníků. Nejdůležitější částí obsahu jsou simulované etudy ohrožení zdraví – řešení praktických úkolů, v situacích blížících se situacím reálného života. Důraz klademe zejména na problematiku stavů bezprostředně ohrožujících život (zástava oběhu, zástava dechu, bezvědomí), dále pak krvácení, záchvaty, poškození teplem a chladem, požití toxických látek, méně závažné i závažnější úrazy apod.

Pedagogům přinese připravený program prospěch nejen v oblasti praktického užití při poskytování první pomoci žákům. Zvýší i jejich odbornou erudici – získají inspiraci pro výuku této problematiky s použitím netradičních a pro děti atraktivních forem výuky.